Nyisson adómentes* és akár 20%-os adó-visszatérítéssel járó** értékpapírszámlát, most akár számlavezetési díj nélkül!

Az Őszi Megtakarítási akció keretében 2018. október 17. és 2018. december 31. közötti időszakban új értékpapírszámlát nyitó ügyfelek számára – a feltételek teljesítése esetén – 2019. június 30-ig díjmentesen számlavezetést*** biztosítunk.

 

 

Az akció keretében a kedvezmény az  alábbi feltételek együttes teljesülése esetén azon Ügyfeleinket illeti meg, akik:

 

Új Tartós befektetési számla (TBSZ) és/vagy Nyugdíj előtakarékossági számla (NYESZ) szerződést kötnek a Takarékbank Zrt.-vel 2018. október 17. és 2018. december 31. között, és a számlát nyitó Ügyfél további befektetési szolgáltatással kapcsolatos szerződéssel nem rendelkezik a Takarékbank Zrt.-nél;
Az új TBSZ és/vagy NYESZ számlán legalább 1 000 000 Ft értékben Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap és/vagy Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Alap és/vagy Takarék Apollo Részvény Alap és/vagy Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Alap és/vagy Takarék Rövid Kötvény Alap befektetési jegyet vásárolnak;
A megvásárolt értékpapír állományból legalább 1 000 000 forint értékű értékpapír állományt megtartanak az új TBSZ/NYESZ számlán a díjmentes számlavezetési időszak végéig, azaz 2019. június 30-ig****.
 

 

 

Az akció keretében elérhető befektetési alapok kockázatairól a www.takarekinvest.hu weboldalon tájékozódhat a Takarék Alapok menüpontban.

 

 

* Az adómentesség feltétele az adott számlára vonatkozó szabályok, feltételek betartása mellett érvényesül, részletesen tájékozódhat a http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/adofaragotbsz.html valamint a http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/Nyugdij_elotakarekossag/nyesz.html honapon.
** A feltüntetett állami támogatás (adó-visszatérítés) kizárólag a Nyugdíj előtakarékossági számlára vonatkozik. Az Szja. törvényben meghatározott kamatjövedelem-adóra és az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemadóra vonatkozó adómentesség szabályai a jövőben változhatnak. Az adó-visszatérítés és az adómentesség mértéke pontosan csak az Ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg.
*** A díjmentesség feltételeit a Bank automatikusan ellenőrizi és állítja be. A feltételek fennállásának megszűnésétől kezdve a Bank hatályos Díjtételek jegyzékében szereplő értékpapírszámla vezetési és ügyfélszámla vezetési díjakat számítja fel. Az akció nem érinti a számlakivonat küldési díj mértékét, mely továbbra is 200 Ft/kivonat.
**** Az állományi feltétel teljesítése a befektetési jegy vételi és visszaváltási tranzakciók árfolyamértékének különbsége alapján kerül meghatározásra, tehát ezáltal lehetővé tesszük Ügyfelein számára a tartási időszak alatt a befektetési jegyek cseréjét a meghatározott termékkörön belül.
 
Jelen dokumentum marketingközlemény. A fenti információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.
 
Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa át a kapcsolódó dokumentumokat. Az említett Alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alapok időszaki hozamairól, az Alapokat érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódhat a http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok.html honlapon, az Alapok forgalmazási helyein, illetve a Diófa Alapkezelő Zrt. internetes oldalán (http://www.diofaalapkezelo.hu) megtalálható hivatalos tájékoztatókból, az Alapok Tájékoztató és Kezelési Szabályzatából, a Kiemelt Befektetői Információkból és a havi portfólió jelentésekből.
Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az Alapok jövőbeni teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, annak változására, illetve az Alapok teljesítményére vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.