Nyisson értékpapírszámlát számlavezetési díj nélkül!

A Tavaszi Megtakarítási akció keretében most 2018. április 18. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban új értékpapírszámlát nyitó ügyfelek számára – az alábbi feltételek teljesítése esetén – 2019. június 30-ig díjmentesen számlavezetést1 biztosítunk.

 

Az akció keretében a kedvezmény az  alábbi feltételek együttes teljesülése esetén, azon Ügyfeleinket illeti meg, akik:

 

 

 

A kockázatokról a www.takarekinvest.hu weboldalon tájékozódhat a Takarék Alapok menüpontban.

 

 

1 A díjmentesség feltételeit a Bank automatikusan ellenőrizi és állítja be. A feltételek fennállásának megszűnésétől kezdve a Bank hatályos Díjtételek jegyzékében szereplő értékpapírszámla vezetési és ügyfélszámla vezetési díjakat számítja fel. Az akció nem érinti a számlakivonat küldési díj mértékét, mely továbbra is 200,- Ft/kivonat.
 
2 Az állományi feltétel teljesítése a befektetési jegy vételi és visszaváltási tranzakciók árfolyamértékének különbsége alapján kerül meghatározásra, tehát ezáltal lehetővé tesszük Ügyfeleink számára a tartási időszak alatt a befektetési jegyek cseréjét a meghatározott termékkörön belül.
 
A fenti információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.
 
Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa át a kapcsolódó dokumentumokat. Az említett Alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alapok időszaki hozamairól, az Alapokat érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódhat a http://www.takarekinvest.hu/takarekinvest/hu/termekek_es_szolgaltatasok/alapok.html honlapon, az Alapok forgalmazási helyein, illetve a Diófa Alapkezelő Zrt. internetes oldalán (http://www.diofaalapkezelo.hu) megtalálható hivatalos tájékoztatókból, az Alapok Tájékoztató és Kezelési Szabályzatából, a Kiemelt Befektetői Információkból és a havi portfólió jelentésekből.
 
Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az Alapok jövőbeni teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, annak változására, illetve az Alapok teljesítményére vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.